Contacteer Stijn voet

Jouw vragen beantwoord

Kopen

 • Kan je jouw woning nog verkopen als de elektriciteitskeuring negatief is?
  Een negatieve elektriciteitskeuring zou geen struikelblok mogen zijn om jouw woonst te verkopen. Je moet de potentiële koper wel inlichten over het negatieve attest. Dit kan je best ook overhandigen bij de overeenkomst. Zo is er geen discussie mogelijk. Nog vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen via info@stijnvoet.be of 0497 977 056. We helpen je graag verder.
 • Kan je je woonkrediet herfinancieren bij je eigen bank?
  Je kan jouw krediet herfinancieren bij je eigen bank. Je moet dus niet onnodig bij een andere financiële instelling gaan aankloppen. Je bank zal je wel een vergoeding vragen van drie maand intrest en dit als wederbeleggingsvergoeding. Daarnaast zal je bank ook extra dossierkosten vragen. Nog vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen via info@stijnvoet.be of 0497 977 056. We helpen je graag verder.
 • Help: een barst in de gevel. Kan ik de aankoop van de woning nog annuleren?
  Als je de overeenkomst al tekende, zit je in principe vast aan de aankoop. Je bent dan eigenlijk verplicht om mee te werken aan het verlijden van de notariële akte. Als je dit niet doet, kan de verkoper een schadevergoeding eisen of kan hij je dwingen de koop toch verder te laten doorgaan. 
  Nog vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen via info@stijnvoet.be of 0497 977 056. We helpen je graag verder
 • Wij gaan uit elkaar. Wat nu met onze hypothecaire lening?
  Als je samenwoont met je partner en jullie gaan uit elkaar, dan kan één van jullie de woning inkopen. Hiervoor wordt vaak een uitkoopsom betaald aan de andere. Hoe bepaal je de uitkoopsom? De huidige waarde van de woonst verminderd met het bedrag van de openstaande hypothecaire lening. Dit bedrag nog eens gedeeld door twee als jullie beide eigenaar waren van de woning. 
  Nog vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen via info@stijnvoet.be of 0497 977 056. We helpen je graag verder
 • Kopen als ongehuwd koppel. Wat moet je weten over 'anticipatieve inbreng'?
  Sedert 1/09/2018 kunnen koppels die niet gehuwd zijn en toch samen een eigendom kopen een clausule laten opnemen van 'anticipatieve inbreng'. Met zo een clausule komt het aangekochte goed automatisch in het gemeenschappelijk vermogen indien de partners toch zouden trouwen. Een afzonderlijk huwelijkscontract is hiervoor niet langer nodig en moet je niet langer naar de notaris. Bovendien bespaar je op die manier ook kosten.

Huren

 • Heeft een huurder voorkooprecht?
  Als je het huis, het appartement of het handelspand dat je verhuurt wil verkopen, heeft je huurder geen voorkooprecht tenzij je dat expliciet met hem overeenkwam. Nog vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen via info@stijnvoet.be of 0497 977 056. We helpen je graag verder.
 • Hoe ver mag je gaan in het screenen van kandidaat-huurders?
  Op zoek naar de ideale huurder screenen steeds meer vastgoedeigenaars de kandidaten. Hoever mogen ze daarin gaan? Als je een huis, appartement of studio verhuurt, wil je de beste kandidaat. De ideale huurder betaalt stipt zijn huurgeld, onderhoudt het pand goed en valt u niet te pas en te onpas lastig. Je hebt er alle belang bij de juiste kandidaat te selecteren. Maar ook de kandidaat-huurder heeft rechten. Meer informatie vind je hier
 • Zijn rookmelders verplicht in een huurwoning?
  Het antwoord hierop is ja. In Vlaanderen ben je als verhuurder verplicht om een rookmelder te plaatsen in de woning die je verhuurt. Je moet een rookmelder voorzien per bouwlaag. Een voorbeeld: als je een huis verhuurt met drie bewoonbare verdiepingen, dan moet elke verdieping voorzien worden van een rookmelder. Als je een appartement verhuurt (een bouwlaag) dan volstaat het om één rookmelder te plaatsen. Heb je in de huidige woonst die je nu verhuurt nog geen rookmelder geplaatst? Dan raden wij jou aan om dit zo snel mogelijk in orde te brengen. Nog vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen via info@stijnvoet.be of 0497 977 056. We helpen je graag verder.
 • Mag je rokers weigeren als huurders?
  Het antwoord hierop is nee. Dit neemt niet weg dat sommige verhuurder in het huurcontract laten opnemen dat het verboden is om in de woning (binnen) te roken. Lees hier meer. • Mag je als verhuurder huisdieren verbieden?
  Je kan als eigenaar van de woning in het contract een verbod op huisdieren laten opnemen, maar je kan het verbod niet afdwingen. Als het huisdier geen (over)last veroorzaakt, is er voor de rechter geen enkele reden om het huurcontract te verbreken. Meer informatie vind je hier.
 • Welke identiteitsgegevens mag je als verhuurder vragen aan de kandidaat-huurder?
  De naam en de voornaam van de kandidaat-huurder mag je vragen bij de eerste kennismaking. Eventueel een identiteitsbewijs is ook toegelaten. Een telefoonnummer of e-mailadres mag u op dat moment alleen vragen om hem te kunnen contacteren, bijvoorbeeld om de woning te bekijken.

  Wat mag je niet vragen? Het rijksregisternummer en een uittreksel uit het strafregister. Verder mag je geen informatie vragen over de financiële toestand of vermogenstoestand (bezit van onroerende goederen).
  Als de kandidaat-huurder een auto bezit, mag je enkel het automerk en de nummerplaat vragen als je een autostaanplaats of garage verhuurt. Meer informatie lees je hier.

Vragen? Contacteer ons

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw familienaam invullen.
U moet uw e-mail invullen.
U moet een bericht invullen.
U moet akkoord gaan met onze algemene voorwaarden