Contacteer Stijn voet

Screening van kandidaat-huurders. Hoe ver mag je gaan?

Steeds meer vastgoedeigenaars screenen de kandidaten, omdat ze op zoek zijn naar de ideale huurder. Hoever mogen ze daarin gaan?
Screenen
Als je een huis, appartement of studio verhuurt, wil je uiteraard de beste kandidaat. Iemand die stipt de huur betaalt, de woning en de tuin goed onderhoudt en je niet te pas en te onpas lastigvalt... Je hebt er alle belang bij de juiste kandidaat te selecteren. Maar ook de kandidaat-huurder heeft rechten.

Mag je een kandidaat-huurder weigeren?
Gebaseerd op de wet: discrimineren mag niet. "Je mag dus geen huurders selecteren op basis van geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, vermogen, geloof, politieke overtuiging, taal, sociale afkomst, gezondheidstoestand of handicap. Een rechter kan u veroordelen als u kandidaat-huurders verschillend behandelt op basis van zo’n beschermd criterium." (De Tijd, 2018)

Concreet wil dat zeggen dat je niemand mag weigeren omdat de naam van de kandidaat-huurder niet Vlaams klinkt. Daarnaast mag je een persoon met een handicap niet afwijzen. “Als de kandidaat-huurder daarentegen in een rolstoel zit en jouw pand zich op een verdieping bevindt die niet zonder trap bereikt kan worden, kunt je voor een andere kandidaat opteren.” (De Tijd, 2018)

Uiteraard zal je van de vijf kandidaten een iemand moeten kiezen. “Je kan een persoon weigeren als hij niet kan aantonen hij over voldoende middelen beschikt om de huur te betalen. Dat betekent niet automatisch dat er discriminatie in het spel is.” (Katelijne D’Hauwers, 2018).

Mag je loonfiches opvragen?

In Vlaanderen mag je vragen aan de kandidaat-huurder om zijn inkomsten te bewijzen. Dit kan aan de hand van loonfiches. Alleen de hoogte van het inkomen telt. Je mag als verhuurder geen mensen weigeren op basis van beroep of het soort inkomen (bv. een werkloosheidsuitkering).
Voor Wallonië geldt dezelfde wet. In Brussel is het vragen naar de inkomsten niet toegestaan.

Mag u rokers weigeren?

SigaretHet antwoord hierop is nee. "Intensief roken veroorzaakt geurhinder en kan de muren en plafonds beschadigen. Toch kunt een kandidaat-huurder niet weigeren omdat hij rookt. Je kan hem ook niet verbieden te roken in uw woning. Dat neemt niet weg dat heel wat verhuurders een clausule in het huurcontract opnemen die roken in de woning verbiedt. De huurder kan dat als een aantasting van zijn recht op privacy beschouwen of als discriminerend ervaren." (De Tijd, 2018)

Kan je huisdieren verbieden?

Je kan als eigenaar van de woning in het contract een verbod op huisdieren laten opnemen, maar je kan het verbod niet afdwingen. Als het huisdier geen (over)last veroorzaakt, is er voor de rechter geen enkele reden om het huurcontract te verbreken.

Welke identiteitsgegevens mag je vragen?

De naam en de voornaam van de kandidaat-huurder mag je vragen bij de eerste kennismaking. Eventueel een identiteitsbewijs is ook toegelaten. Een telefoonnummer of e-mailadres mag u op dat moment alleen vragen om hem te kunnen contacteren, bijvoorbeeld om de woning te bekijken.

Wat mag je niet vragen? Het rijksregisternummer en een uittreksel uit het strafregister. Verder mag je geen informatie vragen over de financiële toestand of vermogenstoestand (bezit van onroerende goederen).
Als de kandidaat-huurder een auto bezit, mag je enkel het automerk en de nummerplaat vragen als je een autostaanplaats of garage verhuurt.


Bron: De Tijd

Vragen? Contacteer ons

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw familienaam invullen.
U moet uw e-mail invullen.
U moet een bericht invullen.
U moet akkoord gaan met onze algemene voorwaarden