Contacteer Stijn voet

Privacy - Stijn Voet Immobiliën

Stijn Voet Immobiliën - Global Invest bvba verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.
Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op www.stijnvoet.be en hallo@stijnvoet.be

Verwerkingsdoeleinden
Stijn Voet Immobiliën - Global Invest bvba verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klantenbeheer (o.a. klantenadministratie, georganiseerde bezoeken, wettelijke rapportering naar opdrachtgevers en het verzenden van marketing mails in de vorm van gepersonaliseerde matching mailings). Deze gegevens kunnen mogelijks ook opgenomen worden in de stage-tool van het BIV wanneer de gegevens verwerkt worden door personen die stage lopen bij Stijn Voet Immobiliën.
Hieronder vindt u een overzicht van de verzamelde gegevens:
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • GSM nummer
 • IP-adres

Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.
 • (a) toestemming,
 • (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
 • (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • (f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) toestemming, heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.


Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van de Stijn Voet Immobiliën - Global Invest bvba groep) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Stijn Voet Immobiliën - Global Invest bvba verbonden zijn of met enige andere partner van Stijn Voet Immobiliën - Global Invest bvba;
Stijn Voet Immobiliën - Global Invest bvba garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.


Cookiebeleid
Wij gebruiken cookies om het functioneren van onze website te vergemakkelijken en aangenamer te maken voor de bezoeker en die er voor zorgen dat de bezoeker een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt.

De website maakt gebruik van volgende type cookies:

Functionele cookies
Zoals de naam al doet vermoeden, zijn functionele cookies nodig om een website goed te laten werken. 
 • Het kunnen inloggen als eigenaar via onze eigenaarslogin pagina's
 • Het laden van externe videos of virtuele bezoeken in de website.
 • Het kunnen bewaren van uw favoriete panden op de website.
 • Het kunnen onthouden van de gekozen taal
 • Wanneer wij u voorstellen om content van onze website te delen op sociale netwerken, bvb facebook, dan kunnen die een cookie op uw toestel plaatsen
Analytische cookies
De analytische cookies stellen ons in staat data uit de website te halen, zodat de website voor de bezoeker geoptimaliseerd kan worden. Hiervoor gebruiken we Google analytics.

Tracking cookies
Een tracking cookie legt het surfgedrag van de bezoeker vast. Hiermee kunnen we onze bezoeker seen aanbieding doen op basis van de pagina’s die hij of zij eerder bezocht heeft.
 • Google remarketing (search en display remarketing)
 • Marketing campagnes op Facebook
Door onze Website te gebruiken, aanvaard je het gebruik van cookies. Om onze Website optimaal te kunnen gebruiken, dien je die cookies te aanvaarden. Dat kan via je browserinstellingen; of door ons “Privacy en cookie beleid” expliciet te aanvaarden bij je registratie; of door verder te surfen op de Website nadat je een “cookie waarschuwing” hebt gezien op de homepage bij het eerste bezoek aan de Website.

Als je je toestemming wil intrekken (dit kan je op elk moment doen), kan je je cookies verwijderen d.m.v. je browserinstellingen. Wij wijzen je er op dat webbrowsers je toelaten om je cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser.

Cookies zijn maximaal 12 maanden lang actief. Ze kunnen u in geen geval als individu linken aan een naam en/of een voornaam.


Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).


Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van de persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f).

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een van volgende stappen te ondernemen:
 • zelf de instellingen van zijn klant account aan te passen;
 • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: hallo@stijnvoet.be
 • een brief te richten aan Stijn Voet Immobiliën - Hagepreekstraat 15, 9880 Aalter

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.


Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Vragen? Contacteer ons

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw familienaam invullen.
U moet uw e-mail invullen.
U moet een bericht invullen.
U moet akkoord gaan met onze algemene voorwaarden