Contacteer Stijn voet

Wat is huurkopen en hoe werkt het?

Wie niet onmiddellijk in staat is om zijn eigen huis te verwerven kan eventueel gebruik maken van het systeem van huurkopen. Daarbij huur je een huis waar je uiteindelijk ook eigenaar van wordt.
Huurkopen
Doe je aan huurkopen, dan betekent dat dat je een huis huurt dat je later ook kan kopen. Stapsgewijs koop je het huis. De huur die je bij aanvang betaalt wordt voor een stuk gebruikt als maandelijkse aflossing. Huurkoop kan uiteraard enkel als de eigenaar daarmee akkoord gaat.

Beide partijen dienen een overeenkomst te vinden over de termijn.

Hoe werkt huurkopen precies?

Net zoals bij een klassieke aankoop moet ook een huurkoop bij akte verleden worden voor de notaris. In de akte wordt de volledige koopprijs opgenomen, het aflossingsschema, de rente en een eigendomsvoorbehoud. Bij die laatste staan de voorwaarden en eisen vermeld waaraan de huurkoper moet voldoen. Je bent pas volledig eigenaar wanneer alle betalingen voldaan zijn.

Wanneer gebruik je het systeem van huurkopen? 

Huurkoop kan interessant zijn wanneer je als kandidaat niet meteen kan kopen onder het klassieke model. De oorzaak is dan vooral te vinden bij het feit dat er geen hypothecair krediet bekomen kan worden bij de bank. Wanneer je te weinig eigen inbreng hebt en ervan overtuigd bent de komende jaren voldoende te kunnen sparen dan kan huurkoop interessant zijn.

Voor de koper heeft dit het bijkomende voordeel dat wanneer de prijzen blijven stijgen de prijs reeds vastligt. Voor de verkoper ligt het voordeel dan eerder in het feit dat hij een goed zicht heeft op welke inkomsten er de komende jaren zullen zijn en wordt het risico uitgesloten dat een klassieke huurovereenkomst opgezegd wordt.

Vragen? Contacteer ons

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw familienaam invullen.
U moet uw e-mail invullen.
U moet een bericht invullen.
U moet akkoord gaan met onze algemene voorwaarden