Contacteer Stijn voet

Wat al jouw huurder zijn woning niet gebruikt als hoofdverblijfplaats

In een standaard huurovereenkomst bestemd tot hoofdverblijfplaats wordt uitdrukkelijk de verplichting opgelegd dat de huurder zijn hoofdverblijfplaats moet vestigen in het gehuurde goed. Wat als blijkt dat de huurder zich niet houdt aan deze verplichting en zijn domicilie niet vestigt in jouw huurpand. De verplichting om het gehuurde goed te gebruiken conform de bestemming die voorzien is moet aanzien worden als een contractuele verbintenis.
Hoofdverblijfplaats
Wanneer je in Vlaanderen een huurovereenkomst afsluit dan betekent dit dat de huurder de woning moet gebruiken als hoofdverblijfplaats. Dit is de plaats waar de huurder het grootste deel van het jaar effectief verblijft.

Tweede verblijf

Wanneer de huurder zijn domicilie niet vestigt in het gehuurde goed dan is er sprake van een contractuele wanprestatie van de huurder tov de verhuurder, welke kan leiden tot de ontbinding van de overeenkomst.

Automatisch ontbonden?

Sommige overeenkomsten bepalen dat wanneer de huurder niet voldoet aan deze verplichting de overeenkomst van rechtswegen ontbonden is. Dergelijke clausule kan echte niet afgedwongen worden.
Het ontbinden van een huurovereenkomst zal steeds de beslissing uitmaken van de vrederechter. In het Burgerlijk Wetboek is namelijk opgenomen dat dergelijke clausule's als niet bestaande beschouwd moeten worden.
Het zal dus de vrederechter zijn die een oordeel zal moeten vellen als de wanprestatie van de huurder voldoende is om de ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

Schadevergoeding

Wanneer de overeenkomst ten gevolge van deze wanprestatie ontbonden wordt dan zal de verhuurder recht hebben op schadevergoeding voor de geleden schade. Deze vergoedingen kunnen samengesteld zijn uit tweede verblijftaksen of leegstandsheffing bijvoorbeeld.

Clausule tot schadevergoeding

Om de verhuurder een bijkomende zekerheid te geven om de geleden schade te recupereren wordt er in de overeenkomst best een clausule opgenomen die voorziet in deze schadevergoeding. Dan is er steeds een contractuele basis waarop de verhuurder kan terugvallen wanneer de huurder niet voldoet aan zijn verplichting.

Vragen? Contacteer ons

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw familienaam invullen.
U moet uw e-mail invullen.
U moet een bericht invullen.