Contacteer Stijn voet

Wanneer kan je verbouwen aan 6% en waar moet je op letten?

Renoveren kan nog steeds tegen het verlaagde btw-tarief van 6%. Bij een totaalrenovatie is het toch opletten geblazen dat de fiscus jouw renovatie niet bestemd als nieuwbouw waardoor je 21% moet betalen en bovendien een boete riskeert. In volgend artikel sommen we graag even wat aandachtspunten op.
 
 
Foto renovatie
Het verschil qua btw op een renovatieproject van bijvoorbeeld € 250.000 loopt al snel op tot € 37.500. Een heel groot verschil wie zijn eigendom wil verbouwen. Vele renovatieprojecten zijn in realiteit nieuwbouwwoningen doordat het pand grotendeels afgebroken wordt.

Boete

Sedert ruime tijd heeft de fiscus zijn controleprocedure aangepast en ligt de focus meer op de toepassing van het juiste BTW-tarief. Wanneer de fiscus vaststelt dat er sprak is van nieuwbouw of vernieuwbouw in plaats van renovatie dan zal er 15% extra aangerekend worden op de facturen van de aannemers. Voor vele van deze overtredingen zal de overheid ook nog eens een boete eisen van 10%.

Hoe een boete te vermijden?

Of het nu gaat over een renovatie dan wel over een vernieuwbouw is altijd een feitenkwestie. Het is altijd raadzaam en verstandig om met jouw architect vooraf een dossier op te bouwen met het nodige bewijs- en fotomateriaal zodat de werken starten. Deze kunnen later gebruikt worden als er discussie ontstaat over het btw-tarief.

Wat is het verschil tussen renovatie en vernieuwbouw?

In de btw-wetgeving is er helaas geen duidelijke omschrijving over het verschil tussen de beide. In de praktijk is het algemeen aanvaard dat een renovatie aanvaardbaar is wanneer deze steunt op de oude draagstructuren, lees buitenmuren en dus op de wezenlijke structuur van het oude gebouw.  Een verbouwing van een oude schuur naar woning zal aanvaard worden als deze gebeurt mits behoud van de buitenmuren. Als je daarentegen enkel de voorgevel laat staan en de rest van het gebouw opnieuw opgetrokken wordt dan zal men altijd spreken van (ver)nieuwbouw. 

Wat met uitbreiding van het bestaande gebouw?

Ook wanneer je een bestaande woning wil uitbreiden is het belangrijk een aantal regels in acht te nemen. Een bijkomende en belangrijke voorwaarde is dat de oppervlakte van het oude gedeelte groter moet zijn dan de helft van de totale oppervlakte na de uitvoering van het totaalproject.
Een tweede voorwaarde is dat het nieuwe gedeelte het oude gebouw moet aanvullen en er een onlosmakelijk geheel mee moet vormen. Wanneer niet voldaan wordt aan deze voorwaarde zal het tarief van 21% niet alleen toegepast worden op het nieuwe gedeelte maar ook op het oude gedeelte.

Van toepassing op alle gebouwen en verbouwingen?

Het verlaagde tarief van 6% is zeker niet van toepassing op alle verbouwingen en renovaties. Dit lager tarief is voorbehouden voor de omvorming, renovatie, verbetering, herstelling of onderhoud van de privé-woning die minstens 10 jaar in gebruik is. Het kan daarbij gaan om zowel de gezinswoning, een tweede verblijf of een woning die je verhuurt. Het tijdstip waarop een woning in gebruik genomen werd kan aangetoond worden aan de hand van verschillende zaken zoals domicilie, facturen van de nutsvoorzieningen, verhuisfirma, enz..

Andere werken aan 6% of 21%?

Ook al voldoet jouw renovatieproject aan het verlaagde btw-tarief, toch zijn er aantal werken die steeds aan 21% gefactureerd moeten worden. Dit is het geval voor de facturen van architect, ingenieurs en de veiligheidscoördinator. Ook de levering en plaatsing van elektrische toestellen valt onder het tarief van 21%. Verder zullen ook de tuinwerkzaamheden, het plaatsen van een zwembad, poolhouse, vijvers, reinigingswerken, boenen van parket en het wassen van ramen vallen onder het hoogste tarief. Eigenaars die de werken zelf uitvoeren zullen hun materiaal ook moeten laten factureren aan 21% btw. 

Uitzondering in 32 steden

Om de verloedering van gebouwen in steden tegen te gaan bestaat er in 32 steden een belangrijke uitzonderingsmaatregel omtrent de afbraak en werderopbouw. Op het gehele grondgebied van de stad is het mogelijk een gebouw af te breken en dit nadien te herbouwen aan 6% btw. Welke de functie van het gebouw is voor de afbraak speelt geen rol. Het nieuwe gebouw dient echter wel hoofdzakelijk bestemd te worden als privéwoning. Het gaat o.a. over steden zoals Antwerpen, Gent, Brugge, Leuven, gent, Hasselt, enz..
 
 

Vragen? Contacteer ons

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw familienaam invullen.
U moet uw e-mail invullen.
U moet een bericht invullen.