Contacteer Stijn voet

Wanneer kan je als erfgenaam een onroerend goed verkopen?

Van zodra je als erfgenaam de nalatenschap aanvaard hebt, ben je eigenaar. In principe kan je dan ook onmiddellijk starten met de verkoop. In bepaalde gevallen is het ook raadzaam om snel te verkopen om tijdig de erfenisrechten te kunnen betalen.
Onroerend goed verkopen na erfenis
Aan de notaris vraag je best ook een attest of akte van erfopvolging. Zo ben je 100% zeker wie de erfgenamen zijn, of iedereen het nalatenschap aanvaard heeft en als iedereen rechtsbekwaam is. Dergelijk attest kan je ook opvragen bij de AAPD of Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. Een akte kan uiteraard enkel afgeleverd worden door de notaris.

Wijzigingen sedert 1 juli 2022 over nalatenschap van onroerend goed. 

Wanneer er onroerend goed aanwezig is in het nalatenschap dan is een akte via de natris verplicht. De overdracht van een onroerend goed door overlijden moet op het bevoegde kantoor van de AAPD overgeschreven worden. Dergelijke overschrijving is enkel mogelijk via een notariële akte van erfopvolging.

Deze akte laat je best ook zo snel mogelijk opstellen want zo lang deze akte niet overschreven is bij het AAPD wordt de overschrijving van andere akten van vestiging, overdracht of vaststelling van onroerende zakelijke rechten geweigerd. Om die reden zal je een verkoopakte nooit kunnen tekenen zolang de akte erfopvolging niet overgeschreven werd. Een compromis tekenen kan wel. In de compromis neem je best wel een opschortende voorwaarde op dat de overeenkomst pas definitief is van zodra de akte erfopvolging overgeschreven is waarin de erfgenamen opgenomen zijn als eigenaar.

Vragen? Contacteer ons

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw familienaam invullen.
U moet uw e-mail invullen.
U moet een bericht invullen.
U moet akkoord gaan met onze algemene voorwaarden