Contacteer Stijn voet

Waarom steeds meer mensen een zorgvolmacht opstellen

Steeds meer oudere mensen of mensen die ziek zijn laten een zorgvolmacht opstellen. Elke maand komen er gemiddeld 3.500 mensen bij. Volgens bijgehouden statistieken zouden er sedert 2014 al ruim 100.000 van die zorgvolmachten opgesteld zijn.
Zorgvolmacht

Wat is nu een zorgvolmacht?

Met dergelijke volmacht kan je één of zelfs meerdere personen aanduiden die jouw vermogen zullen beheren de dag dat je dat zelf niet meer kan en bijgevolg wilsonbekwaam bent. Dergelijke volmacht wordt opgesteld door jouw notaris. Uit cijfers van het notariaat blijkt dat er al meer dan 100.000 mensen dergelijke volmacht laten opmaken en registreren hebben.

Wat als er geen zorgvolmacht is?

Wanneer je wilsonbekwaam bent dan zal de vrederechter een bewindvoerder aanstellen die gelast zal zijn met het verdere beheer van het vermogen. De bewindvoerder zal bijgevolg ook de nodige beslissingen moeten nemen.

Wie laat zo een volmacht opstellen?

De meerderheid van de mensen die een zorgvolmacht opstelt hebben een zekere leeftijd. Vaak stellen oudere mensen er eentje op ifv ouderdomsziektes zoals dementie of Alzheimer. In het notariaat merkt men wel op dat ook steeds meer jonge mensen hun weg vinden naar een zorgvolmacht omdat ook op jonge leeftijd het noodlot kan toeslaan door een infarct of ongeval.

Wat kan je allemaal regelen?

De meeste mensen laten deze opstellen om financiële zaken te regelen zoals bankverrichtingen, beslissingen over het vermogen, het innen van jouw pensioen of huurgelden, betalen van facturen. Ook zaken zoals schenkingen of de verkoop van een woning kunnen geregeld worden.
De volmacht kan echter uitgebreid worden om ook beslissingen te laten nemen over de persoon zelf. Dat kunnen dan beslissingen zijn over in welk rust- en verzorgingstehuis je wil opgenomen worden, door welke dokter je behandeld wil worden. De volmachthouder zal dan ook over jouw rechten als patiënt kunnen waken. Zaken zoals orgaandonatie en euthanasie bv kunnen niet geregeld worden in een zorgvolmacht.

Heb je hier zelf nog vragen over?

Aarzel dan niet om ons even te contacteren.

Vragen? Contacteer ons

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw familienaam invullen.
U moet uw e-mail invullen.
U moet een bericht invullen.