Contacteer Stijn voet

Verplichte brandverzekering voor huurder en verhuurder

Een belangrijke wijziging uit het nieuwe Vlaamse huurdecreet, die in werking getreden is vanaf 1 januari 2019, is het verplicht afsluiten van een brandverzekering bij alle nieuwe woninghuurovereenkomsten. Wat betekent dit nu concreet?
Verplichte brandverzekering
Een belangrijke wijziging uit het nieuwe Vlaamse huurdecreet, die in werking getreden is vanaf 1 januari 2019 voor alle nieuw afgesloten huurovereenkomsten, is het verplicht afsluiten van een brandverzekering bij alle nieuwe woninghuurovereenkomsten. Wat betekent dit nu concreet?
Het Vlaamse huurdecreet bepaalt de regels die verplicht gevolgd moeten worden voor wie huurt en verhuurt. In dit decreet staat
bijvoorbeeld hoe en wanneer de beide partijen hun huurovereenkomst kunnen opzeggen en wordt bepaald, in tegenstelling tot vroeger dat de verhuurder voortaan drie maanden huurwaarborg kan eisen. Nog een belangrijke wijziging is de verplichting om een verzekering af te sluiten tegen brand- en waterschade zodat hun aansprakelijkheid gedekt is.

Deze nieuwe regel klinkt misschien als evident maar vroeger was deze enkel verplicht wanneer er in de huurovereenkomst een clausule stond waarbij de huurder een brandverzekering moest afsluiten. Nu deze verplichting in het nieuwe huurdecreet staat wordt deze automatisch 'dwingend' wat dan weer betekent dat men niet hiervan niet kan afwijken.

Tegen welke risico's moet men verzekeren?

Zoals de huurders als verhuurders zijn verplicht om hun aansprakelijkheid te verzekeren voor brand en ook waterschade. Als huurder zal je steeds aansprakelijk zijn voor de schade die je veroorzaakt aan het gehuurde pand, tenzij het tegendeel kan bewezen worden. Door de nieuwe verplichting is de eigenaar zeker dat de huurder een polis heeft die de geleden schade dekt. Als na onderzoek blijkt dat de aansprakelijkheid bij de verhuurder ligt dan zal het zijn verzekering zijn die tussenkomt.
Belangrijk! Lees goed uw polis na om te zien als deze zowel brand als waterschade dekt. Naats de schede aan het gehuurde goed moet je ook schade aan derden laten verzekeren. In een appartementsgebouw kan een door u veroorzaakte brand ook het naastliggende appartement beschadigen.

Moet men ook de inboedel verplicht verzekeren?

Uw inboedel hoeft u niet verplicht te verzekeren maar als deze vernietigd wordt in een brand zal deze schade niet gedekt zijn in uw brandpolis.

Wie controleert of u een verzekering afgesloten heeft?

Zowel huurder als verhuurder hebben het recht om van de andere partij een bewijs van verzekering op te vragen. Wanneer blijkt dat er geen verzekering werd afgesloten dan kan je de andere partij in gebreke stellen. Wanneer dit niet helpt kan men de tussenkomst vragen van de vrederechter wat kan leiden tot een dwangsom of zelfs de ontbinding van de huurovereenkomst.

Verdere vragen?

Heeft u nog verdere vragen aarzel dan niet om even contact te nemen via info@stijnvoet.be of 0497 977 056. We helpen je graag verder.

Vragen? Contacteer ons

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw familienaam invullen.
U moet uw e-mail invullen.
U moet een bericht invullen.