Contacteer Stijn voet

Registratierechten meenemen doe je zo

Koop je in Vlaanderen een nieuwe woning dan heb je vast en zeker als een gehoord van meeneembaarheid. Concreet betekent dit dat je de eerder betaalde registratierechten in mindering kan brengen van de registratierechten die je moet betalen bij de aankoop van je nieuwe woonst.
We sommen dan ook graag even de spelregels op voor jou.
Meenemen van registratierechten

De registratierechten

Wie in Vlaanderen een bestaande woning koopt betaalt met de hervormde rechten nog 7%. Voorwaarde is wel dat het gaat over de aankoop van de gezinswoning. Deze nieuwe registratierechten werden ingevoerd op 1 juni 2018.
Een bijkomende hervorming was deze van het verlaagde tarief waarbij je vroeger 5% in plaats van 10% moest betalen. De belangrijkste voorwaarde van dit laag beschrijf was het lage KI (kleiner over gelijk aan € 745). Het verlaagde tarief werd vervangen door een korting waarbij je op de eerste € 80.000 geen registratierechten hoeft te betalen op voorwaarde dan de aankoopprijs van uw woning niet hoger is dan € 200.000 (in bepaalde gemeenten zoals de rand rond Brussel ligt dit plafond op € 220.000). De korting betekent een besparing van € 5.600. Op het resterende deel betaal je de 7%.

Nieuwbouw

Voor nieuwbouw is het tarief van 10% jammer genoeg gebleven. Hier geldt de hervorming naar 7%. Naast de 10% rechten op de grondwaarde betaal je 21% BTW op de woning of constructie. Deze opsplitsing geldt dan weer niet als je de woning en de grond koopt van dezelfde onderneming. Dan betaalt je 21% op zowel de grond als de woning.

Meeneembaarheid van registratierechten

Wat niet afgeschaft werd is de meeneembaarheid waarbij je eerder betaalde registratierechten op jou huidige eigendom in mindering kan brengen van de registratierechten die je moet betalen op de aankoop van een nieuwe woning.

Beperkt tot maximum 12.500 euro

Het in rekening brengen van eerder betaalde registratierechten is beperkt tot een bedrag van € 12.500 en kan ook nooit meer zijn dan de registratierechten die je zelf betaalde bij de eerdere aankoop. Stel dat je toen € 9.000 betaald hebt dan zal dit bedrag ook het plafond zijn.

Extra voorwaarden om te genieten van de meeneembaarheid

Naast het plafond zijn er nog een aantal extra voorwaarden waaraan je moet voldoen. Het meenemen van rechten kan pas wanneer je een nieuwe woning koopt en jouw bestaande woning verkoopt. Tussen de beide transacties mag maximum twee jaar zitten en het is de akte datum die telt. Indien de akte van verkoop vóór de akte van aankoop verleden wordt dan kan je onmiddellijk genieten van de meeneembaarheid. In de omgekeerde situatie zal de notaris het nodige doen om nadien een verzoekschrift in te dienen om de te veel betaalde registratierechten terug te vragen. Dit kan wel een aantal maanden duren.

Geen meeneembaarheid bij schenking of erfenis

De meeneembaarheid is enkel van toepassing op de aankoop van de 'eerste' woning. Wanneer je jouw woning verkregen hebt via schenking of erfenis dan kan je niet genieten van de meeneembaarheid.
Een belangrijke voorwaarde is ook dat enkel gaat over de woning waar je effectief woont. Een tweede verblijf, handels- of bedrijfspand, een opbrengsteigendom komt niet in aanmerking.

Bewoningsplicht

De bewoningsplicht is een andere voorwaarde van de meeneembaarheid. Gedurende min 18 maanden moet je in jouw woning of appartement gewoond hebben vooraleer je deze kan verkopen en wil genieten van de teruggave van de eerder betaalde rechten.

Ligging van de woning

De meeneembaarheid is enkel van toepassing op de aan- en verkoop van woningen die gelegen zijn in het Vlaams Gewest. Ligt de woning in Brussel of Wallonië dan geldt dit voordeel niet.

Wat bij nieuwbouw?

Wanneer je een nieuwe woning gekocht hebt of een woning op plan dan geldt de meeneembaarheid als je registratierechten moet betalen op de grondwaarde. Het deel waar je BTW op betaalt komt niet in aanmerking. Bij nieuwbouw wordt de termijn van twee jaar tussen de beide aktes ook verlengd naar vijf jaar.

Vragen?

Heb je hierover nog vragen aarzel dan zeker niet om even contact op te nemen. We helpen jou graag verder.

Vragen? Contacteer ons

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw familienaam invullen.
U moet uw e-mail invullen.
U moet een bericht invullen.