Contacteer Stijn voet

Ontbreken van een huurwaarborg vanaf 2023

De huurwaarborg is voor een verhuurder een essentieel onderdeel van een huurovereenkomst. Als eigenaar ontvang je deze best ten laatste wanneer je de sleutels overhandigt.
Huurwaarborg
Wanneer een huurwaarborg afgesloten wordt via de bank kan het zijn dat deze een getekende huurovereenkomst vraagt vooraleer de nodige papieren te willen opmaken. Wanneer de huurder na het afsluiten van de huurovereenkomst geen waarborg aflevert zit je als eigenaar wel met een getekend contract.

Tot voor kort moest je als eigenaar naar de rechtbank stappen om de huurovereenkomst te laten ontbinden bij gebrek een huurwaarborg, zelfs wanneer je de sleutels nog niet afgegeven hebt.

Vanaf 1 januari 2023 - versoepelde wetgeving verbintenissenrecht

Sedert dit jaar is de wetgeving inzake verbintenissenrecht versoepelt waardoor je niet langer via de rechter moet wanneer je de huurovereenkomst wil ontbinden. In de huurovereenkomst dient dan wel een clausule te staan dat de overeenkomst buitengerechtelijk ontbonden wordt wanneer de huurder de waarborg niet betaalt. Dit kan echter pas wanneer je de huurder minstens twee keer aangetekend hebt aangeschreven. De huurder kan zich via de rechtbank wel verzetten tegen een buitengerechtelijke ontbinding.

Vragen? Contacteer ons

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw familienaam invullen.
U moet uw e-mail invullen.
U moet een bericht invullen.
U moet akkoord gaan met onze algemene voorwaarden