Contacteer Stijn voet

Nieuwe EPC+

Ook het EPC heeft op 1 januari een aantal wijzigingen ondergaan. Zoals we dat steeds graag doen zetten we de voornaamste wijzigingen graag eens op een rij voor jou.
In vergelijking met vorige jaren ziet het nieuwe EPC er totaal anders uit. De informatieplicht is uiteraard behouden. Er is wel de keuze om in de publiciteit te kiezen hetzij het nieuwe EPC-label te vermelden, hetzij het EPC-kengetal.
EPC

Voornaamste wijzigingen EPC+

Inhoudelijk zijn er aantal wijzigingen doorgevoerd. Zo wordt er vanaf 1 januari naast het gekende kengetal, die wordt uitgedrukt in kWh/m2, ook een label toegekend die gaat van A+ tot F. Het spreekt voor zich dat een A+ label gaat over zeer energiezuinige woningen terwijl F staat voor een eigendom die veel energie verbruikt.
Dit nieuwe label werd toegevoegd om de EPC-score in kWh/m2 op een meer overzichtelijke manier voor te stellen aan kandidaat-kopers en huurder. Door de uitgebreide categorieën zal het ook makkelijker worden om panden te vergelijken met elkaar. De nieuwe labels stemmen uiteraard overeen met bepaalde grenzen qua EPC score.

Appartementen versus woningen

Wanneer we kijken naar de EPC's van de voorbije jaren dan kan men nu al inschatten waar woningen terecht zullen komen qua label in 2019 en later. Wat daarbij opvalt is dat woningen een minder goede score hebben dan appartementen. Dit laatste is dan weer logisch te verklaren doordat appartementsgebouwen mee ingesloten zijn waardoor de warmteverliezen ook beperkter zijn. A+ labels worden bij bestaande woningen maar zelden gehaald. Verder kunnen we ook stellen dat 13% van de appartementen een F-label haalt t.o.v. 41% bij de woningen.

Doelstellingen tegen 2050

De resultaten van een pand worden vanaf heden ook vergeleken met de doelstellingen die de regering vooropgesteld heeft tegen 2050. De ambitie tegen 2050 is dat de woningen in Vlaanderen een gemiddelde scoren moeten halen van 100 kWh/m2. Als we dat vergelijken met de huidige scores betekent dit dat slechts 5% van de appartement en slechts 2% van woningen voldoet.
Op het nieuwe EPC zal je voortaan ook een samenvatting krijgen van de U-waarden van het dak, de vloer en muren, deuren, de ramen en beglazing. Deze U-waarden zullen dan vergeleken worden met de doelstellingen die men tegen 2050 wil halen. Doe beter deze doelstelling bereikt wordt hoe groener het balkje zal zijn. Hoe verder van de doelstelling gaat men van oranje naar donkergroen.

Aanbevelingen

De vroegere aanbevelingen op de vorige versie van het EPC zullen op het EPC+ grondig gespecificeerd worden. Bij de vorige versie kwamen deze aanbevelingen automatisch voort uit het software systeem waarvan de deskundige gebruik maakte. De aanbevelingen op het nieuwe EPC zullen op een meer nadrukkelijke plaats aanwezig zijn op het nieuwe certificaat. Deze aanbevelingen werden inhoudelijk sterk bijgestuurd en sluiten veel dichter aan bij de situatie van het pand. Deze aanbevelingen zijn zullen telkens ook een indicatie dragen over welke impact deze hebben op het kengetal.

Kostenraming aanpassingswerken

Naast de aanbevelingen zal er ook een raming gegeven worden van de kosten die de aanpassingen met zich meedragen. Deze ramingen zullen automatisch gegenereerd worden vanuit de software. Hou hierbij rekening dat deze richting aangevend zullen zijn en het altijd aan te raden is om een gedetailleerde offerte te laten opmaken. Deze raming zal enkel te zien zijn bij EPC's voor woningen en niet bij appartementen.

Vragen? Contacteer ons

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw familienaam invullen.
U moet uw e-mail invullen.
U moet een bericht invullen.