Contacteer Stijn voet

Is het aanleggen van reservekapitaal verplicht?

Sedert de hervorming van de wet op de mede-eigendom is het aanleggen van een reservekapitaal verplicht. Wat zijn de spelregels en wat is het verschil tussen werk- en reservekapitaal?
Appartement

Het verschil tussen werk- en reservekapitaal?

Het vermogen van de mede-eigendom bestaat uit enerzijds het werkkapitaal en anderzijds het reservekapitaal. Deze gelden worden verplicht bijgehouden op twee afzonderlijke rekeningen.

Het werkkapitaal

De som van alle voorschotten die door de mede-eigenaars betaald worden en dienen voor de periodieke uitgaven worden het werkkapitaal genoemd. Dit zijn uitgaven zoals verwarmings- en verlichtingskosten van de gemene delen, de beheerskosten, het onderhoud, enz..

Het reservekapitaal

De som van alle voorschotten die door de mede-eigenaars betaald worden en dienen voor de niet-periodieke uitgaven worden het reservekapitaal genoemd. Dit zijn uitgaven zoals het vernieuwen van de stookinstallatie, het schilderen van de gemene delen, het vervangen van de lift, enz..

Wanneer legt men een reservekapitaal aan?

Bestaande gebouwen:
Sedert 18 juni 2018 heeft de wetgever de verplichting ingevoerd tot het aanleggen van een reservefonds en dit geldt voor zowel bestaande als nieuwe gebouwen. Een 'bestaand' gebouw wordt beschouw als bestaand wanneer de datum van de voorlopige oplevering reeds 5 jaar verstreken is.

Nieuwe gebouwen:
Bij een nieuw gebouw hebben de mede-eigenaars nog even de tijd om een reservefonds aan te leggen. De uiterste termijn voor het aanleggen van een reservekapitaal is wanneer een nieuw gebouw 'bestaand' wordt, nl. 5 jaar na de voorlopige oplevering.

Hoeveel bedraagt het reservekapitaal?

De jaarlijkse bijdrage in het reservekapitaal mag niet lager zijn dan 5% van de totale gemeenschappelijke lasten van het voorbije boekjaar.

Vragen? Contacteer ons

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw familienaam invullen.
U moet uw e-mail invullen.
U moet een bericht invullen.