Contacteer Stijn voet

Hervorming van de wet op Mede-eigendom

Op 1 januari is de nieuwe wet op de mede-eigendom in werking getreden. 
Deze nieuwe wet heeft een aantal zaken gewijzigd aan de bestaande wetgeving inzake appartementen en mede-eigendom. We sommen ze dan graag ook eens op voor jou.
Hervorming wet op Mede-eigendom

Wat is mede-eigendom?

Mede-eigendom is de verdeling van het eigendomsrecht op een goed tussen twee of meerdere personen. Deze onverdeeldheid ontstaat van zodra deze toebehoort aan meerdere personen en waarbij er geen verdeling is van de eigendom in loten die toegewezen zijn aan elke eigenaar.

Welke vormen van mede-eigendom bestaan er?

  • gedwongen onverdeeldheid: een gebouw bevat meerdere appartementen of privatieve delen, welke toebehoren aan meerdere verschillende eigenaars. Daarnaast heb je ook de ondeelbare gemene delen die je eveneens onder de noemer gedwongen mede-eigendom mag stoppen. Deze verwijzen naar de gemeenschappelijk delen zoals inkomhal, lift, enz.
  • vrijwillige mede-eigendom: hiervan is sprake wanneer er meerdere eigenaars zijn van een onroerend goed. Hierbij is geen sprake van gemene of privatieve delen. 

Wat is er gewijzigd op 1 januari 2019?

  • gekwalificeerde meerderheden: een 4/5de meerderheid kan tegenwoordig volstaan voor de heropbouw van het pand, terwijl dit vroeger pas kon bij unanimiteit. Een 2/3de meerderheid volstaat voor werken aan de gemene delen, terwijl dit vroeger een 3/4de meerheid was.
  • beslissing over gemene delen: voortaan zullen enkel die mede-eigenaars mogen mee beslissen over de gemeenschappelijke delen waarvoor zij hun bijdragen betalen.
  • verplichte inhoud authentieke statuten: deze verplichte inhouw werd overgenomen in het onderhandse reglement van interne orde. De Syndicus zal deze taak op zich nemen zonder voorafgaandelijke toestemming van de algemene vergadering.
  • kosten syndicus: voortaan zal de syndicus enkel de kosten mogen aanrekenen die in zijn contract voorzien zijn. Niet opgenomen kosten of taken zullen niet vergoed worden behalve wanneer de algemene vergadering zijn toestemming geeft.
  • bevoorrecht schuldeiser: de Vereniging van mede-eigenaars zijn voortaan bevoorrecht als schuldeiser waardoor ze niet langer moeten opdraaien voor een mede-eigenaar die zijn kosten of schulden niet betaalt. Bij verkoop van een eigendom zal de Vereniging van mede-eigenaars dus voorrang krijgen voor openstaande schulden (beperkt tot twee boekjaren)

Vragen? Contacteer ons

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw familienaam invullen.
U moet uw e-mail invullen.
U moet een bericht invullen.