`
Contacteer Stijn voet

Huis kopen kan binnenkort via e-mail

Een verkoopovereenkomst voor een woning of bouwgrond afsluiten via e-mail? Het zal wellicht vanaf eind deze zomer (2018) kunnen. 
Huis kopen kan binnenkort via e-mail
Een e-mail kan vandaag de dag nog niet gelden als bewijs voor de aankoop van een vast goed. Maar daar zal binnenkort waarschijnlijk verandering in komen. 

"Het Antwerpse Hof van Beroep oordeelde eind 2016 dat een e-mail geen enkele bewijswaarde heeft. Niet alleen kan de verkoopovereenkomst van vastgoed niet via e-mail tot stand komen, een e-mail is zelfs geen bewijs dat er een akkoord is over de prijs en het goed." (De Tijd, 2018)

"Een wetswijziging op initiatief van minister van Digitale Agenda Alexander De Croo (Open VLD) neemt deze barrière weg. ZO kunnen verkoopovereenkomsten voor vastgoed elektronisch worden afgesloten. De wetswijziging werd voor het zomerreces door de Kamer van Volksvertegenwoordigers goedgekeurd. Het is nog wachten op de publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad, zodat de wet 10 dagen later in werken kan treden. Verwacht wordt dat dit ten laatste tegen het eind van de zomer zover is." (De Tijd, 2018)


Wat houdt de nieuwe regeling in?

Het principe krijgt eigenlijk een volledig nieuwe wending. Vroeger was een overeenkomst via digitale weg nooit mogelijk, zal dit nu helemaal veranderen.
Uiteraard is er nog een belangrjk aandachtspunt: "wanneer er praktische belemmeringen zijn om bepaalde vormvereisten te realiseren’, zegt Kristophe Thijs, directeur communicatie van CIB Vlaanderen. ‘De rechtbank behoudt daardoor een zekere appreciatiemarge. Zo kan de rechter alsnog kan oordelen dat in een bepaalde zaak bijvoorbeeld e-mails toch niet als bewijs kunnen gelden.’" (De Tijd, 2018)

De vormvereisten

De opgelegde vormvereisten opgesomd

  • Schriftelijk: de overeenkomst moet schriftelijk opgesteld zijn. Met een mail is aan die voorwaarde voldaan.
  • Handtekening: de e-mail moet voorzien zijn van een elektronische handtekening. Alle soorten elektronische handtekeningen kunnen: een handgeschreven gescande handtekening, biometrische handtekening via stemherkenning, irisherkenning, herkenning van vingerafdrukken) of elektronische handtekening.
  • Contractant: Om fraude tegen te gaan, moeten er de nodige garanties zijn dat de mail effectief uitgaat van wie zich in de overeenkomst verbindt.

Bron: De Tijd

Vragen? Contacteer ons

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw familienaam invullen.
U moet uw e-mail invullen.
U moet een bericht invullen.